Privacyverklaring

Met ingang van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Zomerpop Opmeer (hierna Zomerpop) de plicht om te informeren welke persoonsgegegevens door ons verzameld worden en waarom. Zomerpop hecht waarde aan de privacy van bezoekers, vrijwilligers, artiesten en medewerkers en draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

In dit privacystatement komt de verwerking van deze persoonsgegevens aan bod. Het statement is onderhevig aan wijzigingen die voort kunnen komen uit organisatorische of politieke ontwikkelingen, daarom is aan te raden het document zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Zomerpop en hoe worden deze verwerkt?

Tickets
Bij aankoop van festivalkaarten wordt om persoonsgegevens gevraagd zoals naam, adres, e-mail, geboortedatum en woonplaats. Zomerpop gebruikt de verkregen gegevens om inzicht te krijgen in de doelgroep van het evenement en voor interne administratie, niet om de individuele bezoekers te identificeren. Hiernaast ontvangen kaartkopers een servicemail waarin alle belangrijke informatie met betrekking tot het festival is opgenomen, achteraf volgt een enquête.

Website
Surfgegevens kunnen door Zomerpop  worden verzameld om het bezoek en gebruik van de website te analyseren en optimaliseren. Deze gegevens worden voor zover mogelijk anoniem gemaakt.

Cookies

Google analytics

Doel

Google plaatst cookies om het gebruik van en bezoek op www.zomerpop.nl te kunnen meten. Op basis van deze gegevens optimaliseren we de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Herkomst

Deze cookies worden door Google geplaatst.

Delen

Gegevens delen heeft Zomerpop uitgezet. Google deelt jouw gegevens dus niet.

Naam

_GA en _GAT

Deze cookies vervallen na het sluiten van of het inactief zijn op de pagina.

Zomerpop heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. En er is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Ook wordt er geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Hotjar

Doel

Hotjar maakt aan de hand van de cookies video-opnamen van het gedrag van de bezoekers op de website. Hiermee zien we precies waar bezoekers binnen de pagina’s klikken, scrollen en hoe ze met de formulieren omgaan. Dit gebeurt op pagina’s waar geen informatie naar personen te herleiden is.

Herkomst

Deze cookies worden door Hotjar geplaatst.

Delen

Hotjar deelt jouw informatie niet met derden.

Naam

_hjIncludedInSample

Deze cookies bewaart Hotjar 1 jaar.

Er is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. De gegevens kunnen niet aan een persoon en dus ook niet aan jou worden gekoppeld. Je naam of vergelijkbare gegevens worden nooit opgeslagen.

Externe cookies

Google Adwords 

Doel

Meten van clicks en bestellingen/conversies via deze website om advertentiecampagnes te optimaliseren.

Herkomst

Dit cookie wordt door Google Adwords geplaatst.

Delen

Google deelt jouw informatie niet met derden.

Naam

Googleadservices.com

Dit cookie bewaart Google maximaal 1 maand. Je naam of vergelijkbare gegevens worden nooit opgeslagen.

Facebook

Doel

Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner.

Herkomst 

Deze cookies worden door Facebook geplaatst.

Delen

Facebook deelt informatie niet standaard met derden.

Naam

locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence

Deze cookies bewaart Facebook maximaal 1 jaar. Je naam of vergelijkbare gegevens worden nooit opgeslagen.


NIEUWSBRIEF

Zomerpop verstuurt geregeld nieuwsbrieven naar abonnees die zich hebben aangemeld op de website of zich hebben ingeschreven bij de aankoop van een festivalticket. Daarbij is toestemming gegeven om de verstrekte gegevens op te slaan met als doel op de hoogte te blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom het evenement. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich op elk gewenst moment uitschrijven via de unsubscribe-link in de brief of via info@zomerpop.nl.

VRIJWILLIGERSADMINISTRATIE

Als vrijwilligers zich bij Zomerpop aanmelden wordt gevraagd om gedetailleerde persoonsgegevens die essentieel zijn voor de organisatie van het evenement. Denk hierbij aan werkervaring, contactgegevens en leeftijd. Vrijwilligers melden zich actief aan voor een mailbestand van waaruit maximaal twee keer per jaar gevraagd wordt of ze zich opnieuw aan willen melden. Vrijwilligers kunnen zich op elk moment voor deze mailing uitschrijven. Gedetailleerde gegevens van vrijwilligers worden maximaal voor een jaar gebruikt en worden daarna opnieuw door de organisatie opgevraagd. Zomerpop behoudt zich het recht voor om een overzicht te bewaren van vrijwilligers die in het verleden voor het evenement hebben gewerkt. Hiervoor worden alleen naam, achternaam en e-mailadres en het jaar waarin de vrijwilliger in dienst was opgeslagen.

Beeld- en geluidsopnamen tijdens het evenement
Ter promotie van het evenement kan Zomerpop registraties maken van bezoekers, vrijwilligers, artiesten en medewerkers. Deze opnames worden mogelijk gedeeld via verschillende mediakanalen, zonder dat Zomerpop of mediapartners een vergoeding aan de bezoekers, vrijwilliger, artiest of medewerker verschuldigd is.

Bewaartermijn
Zomerpop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten en ieder geval niet langer dan twee jaar, tenzij dit noodzakelijk voor voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Zomerpop vindt het belangrijk dat bezoekers het idee hebben dat er op een juiste manier met de door hen verstrekte persoonsgegevens wordt omgegaan. Als bezoekers de indruk krijgen dat gegevens niet goed beschermd zijn kan er contact opgenomen worden met info@zomerpop.nl